RootsTime reviews Nicholas Brust, Frozen in Time

529 0

ROOTSTIME

by Jan van Leersum

Nick Brust

Sometimes CDs from jazz musicians end up in the mailbox that you have never heard of, but it only gets really exciting when it turns out that they make fantastic music and that is now the case with this American alto saxophonist Nicholas Brust. He is an East coaster and studied at the New England Conservatory and then gained the necessary experience in the jazz mecca New York. The suppleness and the sound, but also the composition of the compositions sound devilishly professional, while with the exception of an EP from 2015, this really is his album debut. The title of the album “Frozen in Time” seems to indicate a form of looking back, so jazz from the past, but that is by no means the case, I suppose that what is meant here is that Brust’s music is almost cinematic as if time is stopped like with a photo or movie. The music does fit in with the jazz tradition and is mainly reminiscent of the 1960s and the heyday of the Blue Note label, in my view one of the most fertile and best periods in jazz, so no problem. The quality of this album is certainly also due to the strong line-up of the quintet, besides Brust on alto saxophone you can hear guitarist Ben Eunson, pianist Tuomo Uusitalo, Josh Allen on double bass and Jay Sawyer on drums.

The album opens with “Work Ahead”, a reference to the challenge for jazz musicians to go to New York with its exquisite jazz scene, the epicenter of jazz innovation since the 1930s. The song is my musical representation of my experiences with the combination of struggle and reward, says Brust in the CD booklet. About “Brooklyn Folk Song” he says “I spent my first 5 years in New York in different neighborhoods in Brooklyn and ran regularly through Prospect Park, when I play this song I imagine running through the park in a light rain, wet leaves under my feet, surrounded by orange-red trees ”. Hymnal for those in need highlights the many injustices in the world, the rise of Trump, those who live from day to day without knowing where their next meal will come from, the children separated from their parents at the border between Mexico and the US etc. The bravado with which Nicholas plays is admirable, he sounds like an experienced hand, tried and tested with a cartload of experience. His flawless tone compels admiration, his sound is rock solid, he plays alto sax and no tenor, but he still reminds me of Sonny Rollins, his inventiveness and timbre. Beb Eunson on guitar is also an important link in the successful sound image of the group. Without a doubt a beautiful album and a must for anyone who cares about jazz.

 

Translated from Dutch

Soms belanden er wel eens cd’s van jazzmuzikanten in de brievenbus waar je nog nooit van hebt gehoord, maar het wordt pas echt spannend als blijkt dat ze fantastische muziek maken en dat is nu het geval bij deze Amerikaanse altsaxofonist Nicholas Brust. Hij is een Eastcoaster en studeerde aan het New England Conservatory en deed daarna de nodige ervaring op in het jazzmekka New York. De souplesse en de sound, maar ook de opbouw van de composities klinken verduiveld professioneel, terwijl op uitzondering van een EP uit 2015, dit toch echt zijn albumdebuut is. De titel van het album “Frozen in time” lijkt te duiden op een vorm van terugkijken, jazz van vroeger dus maar dat is geenszins het geval, ik veronderstel dat hier bedoeld wordt dat de muziek van Brust bijna filmisch werkt alsof de tijd wordt stilgelegd zoals bij een foto of film. De muziek past wel in de jazztraditie en doet vooral denken aan de jaren ’60 en de bloeiperiode van het Blue Note label, in mijn optiek een van de vruchtbaarste en beste periode in de jazz, geen probleem dus. De kwaliteit van dit album is zeker ook te danken aan de sterke bezetting van het quintet, naast Brust op altsax zijn te horen gitarist Ben Eunson, pianist Tuomo Uusitalo, Josh Allen op contrabas en Jay Sawyer op slagwerk.

Het album begint met “Work Ahead” het is een verwijzing naar de uitdaging voor jazzmusici om naar New York te gaan met zijn uitgelezen jazzscene, al sinds de jaren ‘30 het epicentrum voor vernieuwing in de jazz. Het nummer is mijn muzikale weergave van mijn ervaringen met de combinatie van strijd en beloning, aldus Brust in het cd boekje. Over “Brooklyn Folk Song” vertelt hij “ik bracht mijn eerste 5 jaar in New York door in verschillende buurten in Brooklyn en rende regelmatig door Prospect Park, als ik dit nummer speel, stel ik me voor dat ik door het park ren in een lichte regen, natte bladeren onder mijn voeten, omringd door oranje-rode bomen”. “Hymnal for those in need” schenkt aandacht aan de vele onrechtmatigheden in de wereld, de opkomst van Trump, diegenen die leven van dag op dag zonder te weten waar hun volgende maaltijd vandaan komt, de kinderen die van hun ouders werden gescheiden aan de grens tussen Mexico en de V.S. etc. De bravoure waarmee Nicholas speelt is bewonderenswaardig, hij klinkt als een ervaren rot gepokt en gemazeld met een karrevracht aan ervaring. Zijn loepzuivere toonvorming dwingt bewondering af, zijn geluid staat als een huis, hij speelt altsax en geen tenor maar toch doet hij me denken aan Sonny Rollins, diens inventiviteit en klankkleur. Beb Eunson op el. gitaar vormt ook een belangrijke schakel in het geslaagde geluidsbeeld van de groep. Zonder meer een prachtig album en een aanrader voor een ieder die de jazz een warm hart toedraagt.

Kari Gaffney

Kari Gaffney

Since 1988 Kari-On Productions has helped artists get an even footing in the industry through jazz promotion in the genres of Jazz, World & Latin Jazz through Jazz Radio and Publicity. Why do we do both, because they compliment each other, and we care about fiscal longevity for the artist.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.